PEDT
(Premature Ejaculation Diagnostic tool - CÔNG CỤ CHUẨN ĐOÁN XUẤT TINH SỚM)
Bạn có thể bắt gặp các phương pháp chuẩn đoán Xuất Tinh Sớm khác nhau trên các thông tin từ Internet, quảng cáo
hoặc sách báo nhưng Tổ Chức Y Tế Thế Giới đã xác nhận Xuất Tinh Sớm có thể được chuẩn đoán dễ dàng qua việc
dành 2' để hoàn thành bảng chuẩn đoán PEDT (Premature Ejaculation Diagnostic Tool) dưới đây:

KHI QUAN HỆ, VIỆC TRÌ HOÃN XUẤT TINH ĐỐI VỚI ANH LÀ KHÓ HAY DỄ,
Ở MỨC ĐỘ NÀO?

 • Hoàn toàn không
  có gì khó khăn

 • Chỉ hơi khó
  khăn một chút

 • Khó khăn

 • Rất khó khăn

 • Cực kỳ khó
  khăn

Tiếp tục

Khi quan hệ tình dục, anh có xuất tinh trước khi anh muốn
không?

 • Gần như không bao giờ hoặc không bao giờ

 • Ít hơn 1 nửa số lần quan hệ

 • Khoảng 1 nửa số lần quan hệ

 • Nhiều hơn 1 nửa số lần quan hệ 75%

 • Gần như thường xuyên hoặc luôn bị

Tiếp tục

Có bao giờ khi quan hệ tình dục, chỉ với kích thích nhỏ cũng khiến anh bị xuất tinh không?

 • Gần như không bao giờ hoặc không bao giờ

 • Ít hơn 1 nửa số lần quan hệ

 • Khoảng 1 nửa số lần quan hệ

 • Nhiều hơn 1 nửa số lần quan hệ 75%

 • Gần như thường xuyên hoặc luôn bị

Tiếp tục

Anh có thấy hụt hẫng vì bị xuất tinh trước khi anh muốn
không ?

 • Hoàn toàn không

 • Hơi có

 • Rất nhiều

 • Cực kỳ nhiều

Tiếp tục

Anh lo lắng như thế nào về thời gian xuất tinh làm cho bạn tình của anh không thoả mãn về tình dục?

 • Hoàn toàn không lo lắng

 • Hơi lo lắng

 • Có lo lắng

 • Rất lo lắng

 • Cực kỳ lo lắng

Tiếp tục
Điểm pedt của bạn bằng
Theo kết quả của bảng chuẩn đoán pedt, bạn không bị xuất tinh sớm.

Nhưng nếu bạn có bất kỳ vấn đề khác về sức khỏe Nam giới của mình, bạn vẫn có thể nhận được sự tư vấn từ các bác sỹ uy tín của chúng tôi.