Xuất tinh sớm không chỉ là tình trạng
“rối loạn về mặt thời gian”
mà việc điều trị Xuất Tinh Sớm cần
cải thiện khả năng kiểm soát xuất tinh,
cải thiện sự hài lòng với quan hệ tình dục.

Khoảng 50% nam giới Xuất Tinh Sớm mất tự tin khi quan hệ tình dục và dễ dẫn đến căng thẳng, lo lắng, có khi dẫn đến trầm cảm.

Đối với nữ giới, sự hài lòng càng giảm khi nam giới quá căng thẳng khi quan hệ tình dục (khoảng 80%)