Những nguyên nhân nào gây ra
chứng xuất tinh sớm?

Trong quá khứ, người ta nghĩ rằng XTS hoàn toàn là do tâm lý. Ngày nay các bác sỹ đã hiểu được rằng XTS có thể được giải thích theo quan điểm sinh học và nó gắn liền với các tín hiệu serotonin trong não bộ (Chất này giống như một loại hóa chất truyền tin trong não) kiểm soát sự xuất tinh. Serotonin là một hóa chất trong não bộ và có vai trò như một bộ truyền tin.

Các nhà khoa học đã khám phá được nhiều biến thể gen kiểm soát quá trình phát tín hiệu serotonin có thể liên quan đến chứng XTS và một số phương pháp điều trị bằng thuốc dùng để điều trị chứng XTS bằng cách tác động vào quá trình truyền tín hiệu serotonin.